Ulaz za neregistrirane korisnike

Registrirani korisnici

Izjava o pristupačnosti Copyright © Hrvatski hidrografski institut

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI 

Hrvatski hidrografski institut nastoji svoje mrežne stranice i/ili mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stanicu “Adriatic Sea” koja je dostupna na poveznici https://adriaticsea.hhi.hr.  

STATUS USKLAĐENOSTI

Ova mrežna lokacija nije usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske. 

NEPRISTUPAČNI SADRŽAJ

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske, sukladno članku 3. stavak. 2. g. ne primjenjuje se na sadržaje mrežnih stranica dostupnih samo određenoj skupini osoba, a ne široj javnosti, objavljene prije 23. rujna 2019., osim ako tijelo javnog sektora ne provede značajnu izmjenu takvih stranica, i sukladno članku 8. stavak 3. ako tijelo javnog sektora, a temeljem procjene iz stavka 1. ovoga članka, utvrdi da bi ispunjenje zahtjeva iz članka 6. ovoga Zakona za određenu mrežnu stranicu ili programsko rješenje za pokretne uređaje za njega predstavljalo nerazmjerno opterećenje, nije u obvezi udovoljiti zahtjevima pristupačnosti. HHI upućuje korisnike da za dio nepristupačnog sadržaja postoje kao opcije i tiskane publikacije HHI-a.

Priprema ove Izjave o digitalnoj pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 6. prosinca 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti, koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena izuzeća od primjene zakona rezultat je samoprocjene Hrvatskog hidrografskog instituta. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stanice “Adriatic Sea” na poveznici https://adriaticsea.hhi.hr  korisnici mogu uputiti:

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.


Adriatic SeaPortal operativne oceanografije

Autor fotografije Boris Kačan